BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Zakład Polimerobetonów

Zakład Polimerobetonów stanowi wydzieloną jednostkę w strukturze organizacyjnej Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.
Produkcja pierwszych zbiorników kanalizacyjnych z polimerobetonu została wdrożona w latach 2005-2007 przy wykorzystaniu środków pomocy unijnej. Oferta obejmowała zbiorniki o przekroju kołowym w średnicach DN800÷DN2000 .  Produktom tym nadano nazwę handlową SOLIDKAN.
Oferta handlowa firmy MEPROZET uległa tym samym poszerzeniu o typowy wyrób budowlany bez tradycji w ponad 60-letniej historii przedsiębiorstwa.

W roku 2009 oferta Zakładu została rozszerzona o zbiorniki o przekroju owalnym - w dwóch typoszeregach gabarytowych na bazie zbiorników kołowych DN1500 i DN2000.
W roku 2012 wdrożono do produkcji zbiorniki kołowe o średnicy DN2500 . Pozwoliło to jednocześnie poszerzyć ofertę  zbiorników o przekroju owalnym.
W roku 2016 rozpoczęto produkcję studzienek kanalizacyjnych z polimerobetonu . Są one prefabrykowane w czterech typoszeregach (konfiguracjach gabarytowych) dla elementów bazowych w średnicach DN1000 i DN1200.

Park technologiczny Zakładu Polimerobetonów jest systematycznie rozszerzany i modernizowany poprzez zakupy inwestycyjne, jak również przedsięwzięcia wewnątrz firmy.
Znaczna część  wykorzystywanych w produkcji maszyn i urządzeń ma swój rodowód we własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

to jest ten obrazek Załadunek zbiorników przed wysyłką do klientów ułatwiają pola odkładcze dla składowania wyrobów gotowych na zewnątrz hali produkcyjnej.
Pola są uzbrojone w suwnice bramowe.

Produkcja Zakładu jest prowadzona przy zachowaniu rygorów jakościowych określonych przez Zakładową Kontrolę Produkcji .
Systematycznie badane są próbki materiału wsadowego do form. Stanowiska badawcze pozwalają na okresowe sprawdzanie deklarowanych formalnie parametrów wytrzymałościowych wyrobów.
Stosowne badania są również wykonywane w w zewnętrznych jednostkach notyfikowanych dla tego typu badań.